Følg oss

 24 07 68 00

Logg inn
CuraGuard hjelper eldre å bo hjemme lenger - og letter omsorgsoppgaven for pårørende.
 

TRYGGHETSSIRKEL

PRIVATE NETTVERK

All informasjon som legges inn i CuraGuard er privat og blir ikke delt eller solgt til andre, slik som andre nettverk som Facebook, SnapChap osv.

Dette kan være deg eller en fra ditt nettverk, - naboer, venner og medlemmer av frivillige organisasjoner. Trygghetssirkelen gir trygghet og er tilgjengelig for den du er glad i. Alle skal ha noen å spørre.

TRYGGHETSPERSON

TRYGGHETSPERSON

Trygghetspersonen foretar koordinering av oppgaver og spørsmål. Vi  fremskaffer en Trygghetsperson i ditt område, følger opp denne, erstatter den hvis det ikke fungerer osv. En bruker kan ha flere Trygghetspersoner, slik at man til sammen utgjør en god trygghetsring! 

Trygghetspersonen foretar koordinering av oppgaver og spørsmål. CuraGuard Gull inkluderer at CuraGuard fremskaffer en Trygghetsperson i ditt område, følger opp denne, erstatter den hvis det ikke fungerer osv.

Søke tjenester fra kommunen
Hjelper deg til å huske avtaler

CuraGuard har en enkel kalender som utpekte medlemmer i familien kan få tilgang til.

Du får støtte til å søke om tjenester fra kommunen. Hva er riktig lovverk? Hva bør man fokusere på? Spør våre rådgivere via chat og epost etterpå.

 SPØR OSS 
Kjører på alle smarte enheter

CuraGuard kjøres gjennom nettleser på alle såkalte smarte devicer, - dvs at du kan bruke nettbrett, PC/ Mac, eller smart telefon når du bruker CuraGuard. 

Brukersupport og spørsmålstjeneste (Ahans, alle skal ha noen å spørre): Når man vokser seg eldre får man nye spørsmål og utfordringer. Still spørsmål til vårt nettverk av ressurspersoner, ved hjelp av chatfunksjonen i CuraGuard

Copyright © 2017 CuraService. All rights reserved

Tror du det offentlige tar vare på deg når du blir gammel?
De fleste får et sjokk når foreldrene blir pleietrengende.
CuraGuard gjør det lettere å være både pårørende, bruker og kommune. Vi har en løsning som spiller alle aktørene bedre, og bidrar til at du får svar og hjelp. 
Ved å bruke oss kan brukerne bo hjemme lenger. Slik får hele familien en bedre hverdag, samtidig som både bruker, pårørende og samfunnet sparer penger.
Tror du det offentlige tar vare på deg når du blir gammel? De fleste får et sjokk når foreldrene blir pleietrengende.
CuraGuard gjør det lettere å være både pårørende, bruker og kommune. Vi har en løsning som spiller alle aktørene bedre, og bidrar til at du får svar og hjelp. 
Ved å bruke oss kan brukerne bo hjemme lenger. Slik får hele familien en bedre hverdag, samtidig som både bruker, pårørende og samfunnet sparer penger.

24 07 68 00

OMSORGSRÅDGIVER

PRIVATE NETTVERK

All informasjon som legges inn i CuraGuard er privat og blir ikke delt eller solgt til andre, slik som andre nettverk som Facebook, SnapChap osv.

Få svar på det du lurer på når du er bekymret for en i familien. Når det oppstår en situasjon (sykehusinnleggelse, hjelpebehov) - er det viktig å ha en omsorgsrådgiver som er på din side. Tegn medlemsskap i dag. 

Telefonvennen
Hjelper deg til å huske avtaler

CuraGuard har en enkel kalender som utpekte medlemmer i familien kan få tilgang til.

Mange eldre trenger rett og slett noen å snakke med, - og om det som de faktisk ønsker selv.. Pratetelefonen er en unik tjeneste som betjenes av andre seniorer rundt omkring i landet. Pratetelefonen er inkludert i CuraGuard Medlemsskap. Ring 24 07 60 20 (ps du må
ha abonnement for å ringe, ring vårt kundesenter så ordner de det! 

 

TRYGGHETSPERSON

SPØR OSS

Trygghetspersonen foretar koordinering av oppgaver og spørsmål. CuraGuard Gull inkluderer at CuraGuard fremskaffer en Trygghetsperson i ditt område, følger opp denne, erstatter den hvis det ikke fungerer osv. 

Brukersupport og spørsmålstjeneste (Ahans, alle skal ha noen å spørre): Når man vokser seg eldre får man nye spørsmål og utfordringer. Still spørsmål til vårt nettverk av ressurspersoner

TRYGGHETSPERSON

CURAGUARD

Trygghetspersonen foretar koordinering av oppgaver og spørsmål. CuraGuard Gull inkluderer at CuraGuard fremskaffer en Trygghetsperson i ditt område, følger opp denne, erstatter den hvis det ikke fungerer osv. 

Brukeren trenger ikke datakunnskap for å bruke tjenestene. Brukeren kontakter sin trygghetsperson slik man blir enig om telefon, sms, - eller personlig oppmøte.

TRYGGHETSPERSON

TRYGGHETSSIRKEL

Trygghetspersonen foretar koordinering av oppgaver og spørsmål. CuraGuard Gull inkluderer at CuraGuard fremskaffer en Trygghetsperson i ditt område, følger opp denne, erstatter den hvis det ikke fungerer osv. 

Dette kan være deg eller en fra ditt nettverk, eller CuraGuards nettverk som gir trygghet og er tilgjengelig for den du er glad i. Vi setter trivsel i sentrum.

TRYGGHETSPERSON

OMSORSRÅDGIVER

Trygghetspersonen foretar koordinering av oppgaver og spørsmål. CuraGuard Gull inkluderer at CuraGuard fremskaffer en Trygghetsperson i ditt område, følger opp denne, erstatter den hvis det ikke fungerer osv. 

Få hjelp når bekymringen tar deg. Hva kan vi forvente av hjelp fra min kommune? Hva vil det koste? 

TRYGGHETSPERSON

CHAT MED OSS ​​NÅ

Trygghetspersonen foretar koordinering av oppgaver og spørsmål. CuraGuard Gull inkluderer at CuraGuard fremskaffer en Trygghetsperson i ditt område, følger opp denne, erstatter den hvis det ikke fungerer osv. 

Mange eldre trenger rett og slett noen å snakke med, - og om det som de faktisk ønsker selv.. CuraGuard Helsetelefonen er en unik tjeneste som betjenes av andre seniorer rundt omkring i landet

Gjennom chatfunksjonen kan man få svar på enkle spørsmål, uten å måtte ringe!

CuraGuard er en tjeneste fra CuraService  AS. PR/ IR og andre henvendelser ta kontakt med daglig leder Lars Ole Mathisen, + 47 91 80 33 50. CuraService er en sosial entrepenør som tilbyr tjenester for familier i en krevende livssituasjon. Med våre løsninger får alle en bedre hverdag, samtidig som samfunnet sparer store beløp! 

CuraGuard for:

Kontakt Oss

Tegn et medlemsskap i CuraGuard Omsorgsrådgiveren og få hjelp og støtte når bekymringen tar deg!

Curaguard Hybrid gjør kommunen i stand til å koordinere innsats fra frivillige for å gi bedre #hverdagstrygghet.  

Gi også dine innbyggere tilbud om reell støtte når behovet oppstår ved å tilby medlemsskap i CuraGuard Omsorgsrådgiveren til alle innbyggere! 

RING OSS på 24 07 68 00

Bedrifter og organisasjoner
kommuner
Bedrifter og organisasjoner

DIN FAMILIE

BEDRIFTER OG 
ORGANISASJONER

Noen av dine ansatte bruker mye tid på å være pårørende. Det går utover arbeidsoppgavene og tar mye tid. Gi de et ansattgode som de vil sette stor pris på, og som gjør at fokuset kan gå tilbake til arbeidsoppgavene! 

KOMMUNER